Gemeenten kunnen met goede, eigentijdse dienstverlening het vertrouwen van burgers in de overheid vergroten. Reden om voor de uitvoering van de Participatiewet de handen ineen te slaan. Samen optrekken! Dat is vele malen goedkoper en levert slimme, klantvriendelijke oplossingen op. Eén keer goed uitdenken en inrichten, 389 keer lokaal beschikbaar stellen. Dat is Samen Beter.

Samenwerkingsverband
GBI is een gemeentelijk samenwerkings-verband. Doel is de verbetering van de dienstverlening van het inkomensdeel van de Participatiewet. De samenwerking is ontstaan op initiatief van twaalf grote gemeenten die van elkaars kwaliteiten wilden profiteren. Want waarom ieder voor zich het wiel uitvinden? Waarom niet samen vanuit alle kennis, kunde en ervaring, werken aan slimmere en goedkopere oplossingen?

Regie vanuit business
Op zich is dit geen nieuw idee, maar wel nieuw is dat we nu samen de handschoen oppakken en de regie nemen. Dus één keer met elkaar de uitvoering uitdenken en inrichten en vervolgens mogelijk maken dat iedere gemeente het lokaal kan gebruiken: één keer goed inrichten, 389 keer landelijk beschikbaar stellen! Door deze complexe uitvoering samen op te pakken, bereiken we betere resultaten tegen lagere kosten. De beste oplossing is ons uitgangspunt. We gebruiken dus goede oplossingen uit de markt of bouwen ze zelf. De eigen gemeentelijke organisaties voeren de regie, de IT volgt en voert uit.

Stevig fundament
De gemeenten die nu (2018) meedoen of op het punt staan om aan te haken, bestrijken met elkaar meer dan 40% van het totale klantenbestand van de bijstand. GBI streeft voor 2018 naar deelname van maximaal 20 gemeenten verspreid over het land. Met deze gemeenten leggen we de GBI-basis. Dat betekent dat we bouwen op een stevig fundament met veel ambitie en innovatiekracht. GBI is daardoor van veel betekenis voor vernieuwing in het domein van sociale zekerheid.

Samen sterker!
GBI geeft ons als gemeenten een heldere, duidelijke positie aan kop van het proces. Door onze schaalgrootte zijn we het aanspreekpunt van de centrale overheid, ketenpartners en leveranciers. De individuele deelnemende gemeenten staan op hun beurt met meer gezag in hun gesprekken.

Netwerk
GBI vormt samen met andere (kennis)partners in de beleids- en uitvoeringsketen, een netwerk waarin partijen pro-actief samenwerken, kennisdelen en sluiten daarmee aan op het programma Samen Organiseren van de VNG.

 

GBI in een notendop:

Participanten

GBI is van en voor gemeenten. Onze rol is die van vliegwiel en organiserend principe. Dat doen we namens en met de deelnemende gemeenten. Welke dat op dit moment zijn, ziet u in dit overzicht.