GBI: Samen beter

Gemeenten kunnen met goede, eigentijdse dienstverlening het vertrouwen van burgers in de overheid vergroten. Reden om voor de uitvoering van de Participatiewet de handen ineen te slaan. Samen optrekken! Dat is vele malen goedkoper en levert slimme, klantvriendelijke oplossingen op. Eén keer goed uitdenken en inrichten, 389 keer lokaal beschikbaar stellen. Dat is Samen Beter.

Wat is GBI

GBI is een gemeentelijk samenwerkings-verband. Doel is de verbetering van de dienstverlening van het inkomensdeel van de Participatiewet. De samenwerking is ontstaan op initiatief van twaalf grote gemeenten die van elkaars kwaliteiten wilden profiteren. Want waarom ieder voor zich het wiel uitvinden? Waarom niet samen vanuit alle kennis, kunde en ervaring, werken aan slimmere en goedkopere oplossingen?

Regie vanuit business
Op zich is dit geen nieuw idee, maar wel nieuw is dat we nu samen de handschoen oppakken en de regie nemen. Dus één keer met elkaar de uitvoering uitdenken en inrichten en vervolgens mogelijk maken dat iedere gemeente het lokaal kan gebruiken: één keer goed inrichten, 389 keer landelijk beschikbaar stellen! Door deze complexe uitvoering samen op te pakken, bereiken we betere resultaten tegen lagere kosten. De beste oplossing is ons uitgangspunt. We gebruiken dus goede oplossingen uit de markt of bouwen ze zelf. De eigen gemeentelijke organisaties voeren de regie, de IT volgt en voert uit.

Stevig fundament
De gemeenten die nu (januari 2017) meedoen of op het punt staan om aan te haken, bestrijken met elkaar meer dan 40% van het totale klantenbestand van de bijstand. GBI streeft voor 2017 naar deelname van maximaal 20 gemeenten verspreid over het land. Met deze gemeenten leggen we de GBI-basis. Dat betekent dat we bouwen op een stevig fundament met veel ambitie en innovatiekracht. GBI is daardoor van veel betekenis voor vernieuwing in het domein van sociale zekerheid.

Samen sterker!
GBI geeft ons als gemeenten een heldere, duidelijke positie aan kop van het proces. Door onze schaalgrootte zijn we het aanspreekpunt van de centrale overheid, ketenpartners en leveranciers. De individuele deelnemende gemeenten staan op hun beurt met meer gezag in hun gesprekken.

Netwerk
GBI vormt samen met andere (kennis)partners in de beleids- en uitvoeringsketen, een netwerk waarin partijen pro-actief samenwerken, kennisdelen en sluiten daarmee aan op het programma Samen Organiseren van de VNG.

 

GBI in een notendop:

Participanten

GBI is van en voor gemeenten. Onze rol is die van vliegwiel en organiserend principe. Dat doen we namens en met de deelnemende gemeenten. Welke dat op dit moment zijn, ziet u in dit overzicht.


GBI biedt unieke kans om samen dienstverlening te verbeteren

Rob van Straaten,
Hoofd Werk & Inkomen gemeente Enschede

Een van de gemeenten die deelneemt aan het ontwikkelen van de Gemeentelijke Basisprocessen Inkomen (GBI) is Enschede. Rob van Straaten, hoofd Werk & Inkomen, is al vanaf de eerste fase betrokken bij het landelijke netwerk. “Dit is een unieke kans om met elkaar een systeem te ontwikkelen dat voor iedereen werkt. 1 x ontwikkelen en 389 x gebruiken. GBI betekent snellere dienstverlening, meer digitalisering én persoonlijke aandacht als dat nodig is.”

Van Straaten zet zich al vier jaar in voor de ontwikkeling van de GBI. “Ik vind het zonde als elke gemeente het wiel apart uitvindt. Wanneer je samen voorzieningen ontwikkelt, besteed je het belastinggeld beter.” Volgens Van Straaten is een dergelijke samenwerking goed mogelijk voor het inkomensdomein. “Alle gemeenten willen hetzelfde. De regels over wel of geen recht op een uitkering staan in de wet en gelden dus voor iedereen. In de manier waarop je het proces regelt, bestaan wel enkele verschillen, maar dat kun je prima in automatisering vormgeven. Samen iets ontwikkelen kan dus heel goed.”

Niet stilzitten

Het innovatieprogramma van de G4 levert een belangrijk deel op van de gezamenlijke basisprocessen voor inkomensvoorziening, eerst voor de G4 en later voor de andere gemeenten. “Zij zijn goed op stoom, dus dat is al een belangrijke stap. Het is wel spannend, maar we worden natuurlijk structureel geïnformeerd. We monitoren de voortgang, doen onderzoek naar de bruikbaarheid van wat wordt ontwikkeld en ook zijn een paar medewerkers van de GBI gemeenten nauw aangesloten in het project. We bouwen echter niet zelf”, vertelt Van Straaten. “Maar ik heb er alle vertrouwen in dat de voorziening aansluit op wat alle gemeenten nodig hebben.” De deelnemende gemeenten zijn intussen actief bezig binnen GBI. “We hebben regelmatig overleg over de voortgang van de ontwikkeling van de voorziening. Ook werken we aan een aantal voorzieningen die de G4 nu niet ontwikkelt, zoals voor handhaving en terugvorderen. Daar zetten we gezamenlijk al forse stappen.”

Nog meer digitaal

Als de GBI definitief wordt ingevoerd, kunnen gemeenten nog veel meer digitaal communiceren met de burger. Van Straaten vertelt: “Daarnaast wordt binnen het systeem veel automatisch ingevuld en gecheckt. De dienstverlening aan inwoners zal daardoor sneller gaan en medewerkers houden tijd over voor vragen die meer aandacht vragen. GBI betekent dus snellere en betere dienstverlening, door meer digitalisering én meer persoonlijke aandacht waar dat nodig is. Waarbij we ervoor  moeten zorgen dat alle dienstverlening ook beschikbaar blijft voor inwoners die niet digivaardig zijn.”

Van Straaten kan zich voostellen dat andere gemeenten willen meewerken aan het succes. “Elke gemeente kan dit traject volgen en later aansluiten als de voorziening daadwerkelijk beschikbaar is. Maar wil je je echt inzetten en ook capaciteit beschikbaar stellen? Dan kunnen we je goed gebruiken!” Hij verwacht dat uiteindelijk een heel goede voorziening beschikbaar komt. “Geen enkele gemeente kan dit alleen. Alleen ga je misschien sneller, maar samen wordt het beter en kom je dus verder.”