Actueel


Klaar voor GBI?

9 februari 2018

Gemeenten gaan de komende periode vaststellen waar ze staan en wat er de komende tijd moet gebeuren om organisatie en techniek klaar te hebben voor GBI. Peter Ruijters gaat in op de veranderopgave voor de GBI-deelnemers >>> Verder lezen


Samenwerkende gemeenten over de GBI-resultaten

29 mei 2017

We hebben een korte compilatie gemaakt waarin bestuursleden vertellen wat GBI-deelname tot nu toe voor hun gemeente heeft opgeleverd. Meer hierover en over de redenen om deel te nemen aan GBI? >>>>   


GBI heeft 16 deelnemers

13 januari 2017

In januari 2017 heeft GBI 16 deelnemers. In alfabetische volgorde: Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Hardenberg, Lelystad, Nijmegen, Ommen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De Bestuursdienst Ommen-Hardenberg neemt voor de gemeenten Ommen en Hardenberg zitting in het samenwerkingsverband.


GBI is koploper van “Samen organiseren”

30 november 2016

De buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG heeft in november 2016 besloten om onder de noemer “Samen organiseren” ervoor te zorgen dat menskracht en middelen beschikbaar zijn voor gezamenlijke projecten van gemeenten om de dienstverlening en informatievoorziening in gemeenten te verbeteren. Alleen door samenwerking op een grotere schaal te organiseren, kunnen gemeenten innoveren en […]


Bericht van de programma-organisatie, november 2015

21 november 2015

Tijdens de marktdag in juni hebben we afgesproken de marktpartijen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en besluitvorming rond GBI. Ten opzichte van eerdere planningen is de besluitvorming over GBI iets vertraagd. Naar huidig inzicht vindt de besluitvorming over de volgende stap op weg naar realisatie van het GBI concept en de oprichting […]