Over GBI

In GBI nemen gemeenten het initiatief om dienstverlening op het gebied van inkomensverstrekking te verbeteren. We kiezen bewust voor inzet in GBI van medewerkers uit de deelnemende gemeenten. Daarmee borgen we het proces van informeren, onderzoeken, meekijken, meedenken en vooral ook meedoen.

 

Hoewel het ontwikkelproces misschien niet sneller gaat door gezamenlijk op te trekken – immers samenwerken kost tijd – komen we wél verder. Eigen ervaringsdeskundigheid is daarom in het ontwikkelproces doorslaggevend; hierdoor kunnen deelnemende gemeenten direct beschikken over goede oplossingen die relatief snel en eenvoudig te implementeren zijn.

Portefeuillehouders

Naast de deelnemersvergadering en het bestuur zijn er portefeuillehouders in het bestuur die een bepaald deel van het GBI aandachtgebied in de gaten houden. Bovendien is er een coördinatiegroep, en zijn er meerdere werkgroepen. Om dit hele proces in de juiste banen te begeleiden, is er bureau.

Bestuur

 

 • Amsterdam – Renger Visser
 • Den Bosch – Sjoerd van het Erve
 • Den Haag – Frank Okhuijsen
 • Emmen – Peter Klaassen
 • Enschede – Rob van Straaten
 • Groningen – Hans Julsing
 • Haarlem – Ray van Loon

 

 • Lelystad – Hinde Dijkhuis
 • Nijmegen – Anco Hamming (voorzitter)
 • Ommen-Hardenberg – Niels Schonewille
 • Rotterdam – Ronald van As
 • Utrecht – Bas Stam
 • Zwolle – Hennie Duteweert
 • VNGRealisatie – Hugo Aalders (adviseur)

Deelnemers-
vergadering

 

 • Den Bosch – Irma Woestenberg
 • Eindhoven – Jaap Haenen
 • Emmen – Ida Oostmeijer-Oosting
 • Enschede – Willem Geessink
 • Groningen – (vacature)
 • Haarlem – Arjan van Noort

 

 

 • Lelystad – Rob van Reijswoud
 • Nijmegen – Jos Sprangers
 • Ommen-Hardenberg – vacature
 • Tilburg – Hannine van de Grift
 • Zwolle – Henk Procé
 • Namens de G4 – Peter Teesink, Bas Stam, Toke Tom

Bureau

Wouter de Haan

E-Mail
Kwartiermaker-directeur GBI

Focus binnen GBI

Wouter is vooral actief in het spoor Netwerk en kennis. Zijn focus ligt op het thema ‘regie op ICT’ en hij speelt een belangrijke rol als verbinder. Tussen de verschillende sporen van het werkplan, binnen de verschillende gremia van GBI en tussen GBI en stakeholders.

Wouter over GBI:

Bij complexe en uitdagende ontwikkel- of veranderopdrachten in het publieke domein met veel partijen en belangen voel ik mij als een vis in het water. Zeker als het doel de verbetering van de dienstverlening aan de burger is. Daar is GBI een schoolvoorbeeld van. Om dat concept tot een succes te kunnen maken is doorzettingsvermogen, rust en overzicht vereist. Maar vooral ook openheid en vertrouwen, we moeten tenslotte met elkaar, als gemeenten, de klus klaren en daarin hebben we elkaar hard nodig.


Marjolein van Dongen

E-Mail
Nu:
 Netwerkregisseur GBI

Focus binnen GBI

Marjolein is trekker van het spoor Netwerk en kennis. Haar focus ligt vooral in het creëren van verbindingen binnen het GBI-netwerk en de omgeving van GBI, inclusief potentiële deelnemers en stakeholders.

Marjolein over GBI:

Mijn kracht zit in het verbinden van de business kant en de zakelijke analytische kant van gesprekspartners en belanghebbenden. Mijn rol binnen GBI richt zicht op de stakeholders van GBI met elkaar verbinden, bij elkaar brengen en spreken. Daarbij breng ik het belang van GBI en gesprekspartners samen. Ook het kennen van onze netwerkpartners en hoe we elkaar kunnen versterken in het bereiken van ons doel in de toekomst. Ook spreek ik met mogelijke nieuwe deelnemers over toetreding tot GBI. Mijn ervaring op het gebied van relatie en stakeholdermanagement kan ik hier goed bij gebruiken.


Marijke van Roost

E-Mail
Secretaris GBI

Focus binnen GBI

Marijke is actief in spoor Netwerk en kennis, als secretaris van GBI en speelt daarnaast een rol in de communicatie.

Marijke over GBI:

Ik werk graag aan samenwerkingsvraagstukken in het publieke domein, daar waar vraagstukken over inhoud, positionering en governance, en competenties en samenwerkingsvaardigheden samenkomen. Dan is GBI een boeiende omgeving! Ik ben niet alleen secretaris maar ook vliegende kiep.


Peter Ruijters

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Peter is trekker van het spoor Specialities, waar verschillende thema’s worden verkend die kunnen uitgroeien tot functionaliteiten van GBI. Zoals informatiegestuurd handhaven (IGH), terug- en invorderen, kwaliteitsmanagement, schuldhulpverlening, privacy & informatieveiligheid en managementinformatievoorziening. Peter is bovendien als business proces manager een belangrijke schakel in de samenwerking met het PPI-Innovatieprogramma en de ontwikkeling van Edison.

Peter over GBI:

Ik zie mezelf als ondernemende netwerker, op zoek naar kansen, in staat om in complexe situaties breed gedragen oplossingen te bedenken én te realiseren. Ik werk op de snijvlakken van informatievoorziening, ICT, publieke dienstverlening en organisatieontwikkeling. Door mijn brede, gevarieerde ervaring kan ik met behulp van concrete voorbeelden in publieke dienstverlening en informatievoorziening mensen in beweging krijgen. En dat is wat ik bij GBI doe.


Bart Geerdink

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Bart is trekker van het spoor Slimme Front-End. De focus ligt op regie en gemeenschappelijk opdrachtgeverschap op ICT-ondersteuning. Bedoeling is dat voor de front-end en de back-end diverse uniforme, robuuste en hoogwaardige oplossingen beschikbaar komen die voldoen aan de standaarden en de specificaties van het generieke koppelvlak tussen front- en back-end.

Bart over GBI:

De veelheid aan onderwerpen en uitdagingen waar gemeenten voor staan houdt mij scherp en daagt mij uit. Gemeenten kunnen dit niet alleen. Al ruim tien jaar begeleid ik gemeenten bij diverse vormen van samenwerking op het snijvlak van bestuur, organisatie en ICT. De sleutel voor succes zit in een gemeenschappelijke visie, betrokkenheid van de deelnemers, een goed samenspel met de de ontwikkel- en uitvoeringskracht van ICT-leveranciers en concrete resultaten. Dit alles komt samen in GBI, waar we gezamenlijk een succes van gaan maken!


Sander Bijvank

E-Mail
Business developer GBI

Focus binnen GBI

Sander neemt namens GBI deel aan het business release team inkomen (BRT) van PPI en speelt daarmee een belangrijke rol in de verbinding tussen beide programma’s. Ook is hij betrokken bij informatiegestuurd handhaven en de aanpak van de veranderopgave.

Sander over GBI:

Mijn interesse ligt in vraagstukken op het gebied van organisatieontwikkeling, procesverbetering en informatievoorziening binnen het publieke domein. Binnen deze driehoek vind ik het leuk om slimme oplossingen te bedenken en te implementeren. In mijn rol als business developer bij GBI is hier ontzettend veel ruimte voor. Het begeleiden van verschillende werkgroepen en uitvoeren van impactanalyses bij de deelnemende gemeenten zijn onderdeel van mijn takenpakket.

 


Paul Ruijgrok

E-Mail
Architect

Focus binnen GBI

Paul is trekker van het spoor Architectuur. Hij werk aan de totstandkoming van de GBI-architectuur, en zoekt daarin de samenwerking met PPI en andere gremia van architecten waaronder Common Ground.

Paul over GBI:

Als burger van Nederland vind ik GBI geweldig. De belofte dat de dienstverlening effectiever, goedkoper en klantgerichter kan, is mij veel waard. Ook als architect vind ik GBI mooi, omdat we met elkaar een toekomstvast systeem gaan neerzetten, waarmee we de diversiteit van gemeenten niet te kort doen. Als gemeenteraadslid maak ik me soms zorgen of we met zo’n gezamenlijk systeem nog wel voldoende politieke richtingen van de diverse steden kunnen ondersteunen. Maar als ik dan zie hoeveel flexibiliteit er in het systeem zit en hoe groot de overeenkomsten tussen gemeenten zijn, heb ik er vertrouwen in dat we er samen iets heel moois van kunnen maken.


Math Muijres

E-Mail
Strategisch adviseur

Focus binnen GBI

Math is op de achtergrond actief als strategisch adviseur op het thema Slimme Front-End en regie op ICT.

Math over GBI:

Ik werk sinds het prille begin van GBI mee aan de totstandkoming en het uitbouwen van GBI. Ik richt me binnen GBI vooral op de inhoudelijke strategische vraagstukken en het begeleiden van de vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.


Peter Rijken

E-Mail
Liaison officer G4

Focus binnen GBI

Peter is actief in spoor Netwerk en kennis. Als verbinder brengt hij vooral de ervaring van de G4 en het programma PPI in voor alle sporen van GBI. Daarnaast ligt zijn focus op (strategische) communicatie.

Peter over GBI:

De rode draad in mijn carrière is ervoor zorgen dat in een complexe omgeving met veel uiteenlopende belangen communicatie de katalysator wordt van succes. Dat betekent dat je goed moet kunnen schakelen op alle niveaus waarin verbinden een rol speelt. Van Board Room Counseling tot het bewaken van de kwaliteit van de dagelijkse communicatiepraktijk. Ik voel me het meest thuis in situaties waarin ik als ‘pionier’ volop meedoe met het behalen van de resultaten aan beide kanten. Daar ben ik in deze fase van GBI dan ook volop mee bezig.


Albert Vermeer

E-Mail
Risicomanager GBI

Focus binnen GBI

Albert is als risicomanager betrokken bij alle sporen en het functioneren van GBI.

Albert over GBI:

Ik beschrijf mezelf het liefst als een resultaatgerichte verander- en programmamanager met bewezen succes op strategisch en uitvoerend terrein. De rode draad in veel van mijn projecten zit op het snijvlak van verandermanagement, procesoptimalisatie en ICT en de beheersing van de risico’s waar je in dat soort complexe politieke en technische omgevingen tegenaan loopt. In GBI vind ik daar bijna alles in terug.


Norbert de Blaay

E-Mail
Controller GBI

Focus binnen GBI

Norbert is als controller GBI vooral gefocust op een verantwoorde besteding en verwerving van GBI-middelen.

Norbert over GBI:

Mijn specifieke expertise ligt op het terrein van financiële en bedrijfskundige vraagstukken voor samenwerkingsverbanden tussen overheidsorganisaties. Ik ben tevens gespecialiseerd in het in kaart brengen van incidentele transitiekosten voor de totstandkoming van samenwerkingsverbanden en het bedenken en uitwerken van kostentoerekenings- en verdeelsystematieken voor samenwerkingsverbanden. In GBI kan ik mijn ei dan ook meer dan kwijt.